GIỚI THIỆU CHUNG

LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG

                    1.Lịch sử của trường : Trường PTCS Xuân Thiện được thành lập vào năm 1976 ban đầu là những lớp học đơn sơ tại ấp Xuân Thiện xã Xuân Thiện huyện Long Khánh tỉnh Đồng Nai số học sinh ban đầu chỉ khoảng vài chục học sinh ở cả 2 cấp 1 và 2. Năm 1985 trường PTCS Xuân Thiện có 3 phân hiệu Xuân Thiện, Tín Nghĩa và Làng C . Năm 2003 bậc THCS được tách thành 2 phân hiệu Tín Nghĩa và Xuân Thiện . Năm 2005 trường THCS Xuân Thiện được thành lập thành 2 trường là trường THCS Xuân Thiện và trường THCS Trần Phú . Trường THCS Xuân Thiện được xây dựng trên địa bàn ấp Xuân Thiện – xã Xuân Thiện – Huyện Thống Nhất, dân cư ở địa phương chủ yếu làm công nhân cao su và làm rẫy, kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nhưng dưới sự lãnh đạo của địa phương sự nghiệp giáo dục đã được chăm lo và quan tâm kịp thời . Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Tổng diện tích của nhà trường là 4992m2, cơ sở vật chất ổn định. Nhà trường đang cùng ngành giáo dục, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh luôn tu sửa và bảo quản cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng dạy và học. Nhìn chung trong những năm học qua, nhà trường có điều kiện thuận lợi về đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất. Tình hình đội ngũ trong nhà trường hiện nay: +Tổng số CB-GV-CNV: 25 -Ban giám hiệu:02; -Giáo viên: 17 ( kể cả GVTPT, GV thiết bị ) Trong đó: -GV đạt chuẩn và trên chuẩn: 17 ; Tỉ lệ: 100 % -GV chưa đạt chuẩn: 0 ; Tỉ lệ: 0 % -Giáo viên dạy lớp: 15 ; GV thiết bị: 01 -Nhân viên: 06 ;Trong đó: Kế toán: 01 ; Thư viện: 01 ; y tế: 01; Văn thư: 01;Bảo vệ: 01;phục vụ ; 01 - Đạt danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia được công nhận theo quyết định số 655 QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai; - Tập thể nhà trường : Từ khi thành lập cho đến nay, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến - Công Đoàn: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn Vững mạnh - Chi Đoàn: Nhiều năm liền đạt danh hiệu chi đoàn mạnh - Liên đội: Liên tục đạt danh hiệu Vững mạnh cấp huyện nhiều năm liền.