ThöùTieát61- C Nguyện62-C.Thư71-C Hòa72- C. Linh81- C.Bình82- C.Dung91 - C Thương92 - C Oanh
 1    CHÀO CỜ - SINH HOẠT CHỦ NHIỆM -HỌP GIAO BAN           
 2SinhC.ThươngAnhC.DungNhC.LinhSinhC.HòaToánT NgọcĐịaC.NguyệnSửC ThưVănC Ngọc
HAI3NhC.LinhSinhC.ThươngSinhC.HòaSửC.ThưToánT NgọcC.BìnhVănC NgọcĐịaC.Nguyện
4SHC NguyệnSHC.ThưC.BìnhNhC.LinhHóaC.ThươngAnhC.DungVănC NgọcSinhC.Hòa
5    SHC HòaSHC LinhSHC BinhSHC DungSHC ThươngSHC Oanh
BA1GDCDC.NghĩaToánT NgọcAnhT TuấnVănC ChiệnVănC NgọcSửC.ThưT.LongHóaC.Thương
2SinhC.ThươngToánT NgọcSửC.ThưVănC ChiệnVănC NgọcCNC BìnhAnhT TuấnSinhC.Hòa
3T.LongSinhC.ThươngVănC ChiệnAnhT TuấnĐịaC.NguyệnVănC NgọcSinhC.HòaSửC Thư
4ToánT NgọcCNC ThươngVănC ChiệnToánT LongSửC.ThưVănC NgọcĐịaC.NguyệnAnhT.Tuấn
1AnhC DungVănC.ChiệnAnhT TuấnĐịaC.NguyệnHọaC.LinhHóaC.ThươngVănC NgọcCNC.Bình
2HọaC.LinhVănC.ChiệnToánT LongAnhT TuấnHóaC.ThươngVănC NgọcSinhC HòaĐịaC.Nguyện
3VănC.ChiệnCNC ThươngHọaC.LinhToánT LongSinhC HòaVănC NgọcCNC.BìnhAnhT.Tuấn
4VănC.ChiệnT.LongGDCDC.NghĩaC.BìnhAnhC DungSinhC HòaHNC TúVănC Ngọc
5        GDCDC.NghĩaCNC BìnhHọaC.LinhHNC Tú
                HN 9 dạy đầu tháng 
NAÊM1ToánT NgọcAnhC DungĐịaC.NguyệnVănC ChiệnCNC BìnhNhC.LinhToánC HiềnHóaC.Thương
2ToánT NgọcHọaC.LinhToánT LongVănC ChiệnAnhC.DungGDCDC.NghĩaToánC HiềnVănC Ngọc
3AnhC DungToánT NgọcVănC.ChiệnToánT LongVănC NgọcHọaC.LinhĐịaC.NguyệnToánC Hiền
4ĐịaC.NguyệnToánT NgọcVănC.ChiệnHọaC.LinhVănC NgọcAnhC.DungHóaC.ThươngToánC Hiền
SAÙU1VănC.ChiệnSửC.ThưCNT NghĩaAnhT TuấnSinhC.HòaToánT NgọcVănC NgọcLýT Long
2VănC.ChiệnGDCDT.NghĩaAnhT TuấnToánT LongC.BìnhToánT NgọcVănC NgọcGDCDC Tú
3SửC.ThưVănC.ChiệnToánT LongGDCDC.NghĩaToánT NgọcSinhHòaGDCDC TúVănC Ngọc
4CNC.BìnhVănC.ChiệnToánT LongCNT NghĩaToánT NgọcSửC.ThưAnhT.TuấnVănC Ngọc
BAÛY1CNC.BìnhAnhC DungĐịaC.NguyệnSửC.ThưNhC.LinhToánT NgọcHóaC.ThươngToánC Hièn
2AnhC DungNhC.LinhSinhHòaĐịaC.NguyệnSửC.ThưToánT NgọcLýT LongToánC Hiền
3ToánT NgọcĐịaC.NguyệnSửC.ThưSinhC.HòaAnhC.DungHóaC.ThươngToánC HiềnHọaC.Linh
4HĐNGC NguyệnHĐNGC.ThưHĐNGC HòaHĐNGC LinhCNC BìnhAnhC.DungToánC HiềnLýT Long
          HĐNGC BìnhHĐNGC.DungHĐNGC ThươngHĐNG

C Oanh