Kính gửi:

                                         - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện;

                                       - Hiệu trưởng trường TH-THCS Lương Thế Vinh.

 

Căn cứ kế hoạch 1741/KH-SGDĐT, ngày 02/7/2018 của Sở GD-ĐT Đồng Nai về Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ công văn số 1742/SGDĐT-VP, ngày 02/7/2018 của Sở GD-ĐT Đồng Nai về việc tập trung chuẩn bị năm học mới; 

Để có sự thống nhất việc thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học 2018 – 2019 trong toàn cấp THCS, đồng thời giúp các trường chuẩn bị tốt cho năm học mới, Phòng GDT huyện hướng dẫn các trường thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học, cụ thể như sau:

1/ Sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới:

Vận dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách, xã hội hóa để sơn sửa trường lớp, tường rào, nhà vệ sinh, tu sửa bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, trang thiết bị dạy học ..., mua sắm thêm trang thiết bị dạy học; có biện pháp ngăn ngừa trộm cắp; cắt tỉa cành cây xanh, đảm bảo gữ bóng mát, thoáng, đẹp và an toàn; có phương án phòng chống bão, lốc xoáy; hoàn tất công tác tu sửa chậm nhất là ngày 10/8/2018.

Các trường tranh thủ các nguồn kinh phí hợp pháp để nâng cấp các phòng máy, phục vụ việc dạy học Tin học theo office phiên bản 2010 từ năm học 2018-2019.

Phối hợp với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Đồng Nai tổ chức bán sách giáo khoa bình ổn giá, giảm giá cho học sinh đồng thời tổ chức vận động học sinh tặng lại sách đã sử dụng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mua và bán lại sách cũ với giá rẻ.

2/ Tổ chức ôn tập, thi lại và xét lên lớp cho học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp trong năm học 2017 – 2018:

Các trường chủ động bố trí thời gian ôn tập cho học sinh và tổ chức thi lại:

-Tổ chức ôn tập cho học sinh có học lực yếu, giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản của các môn phải thi lại;

-Tổ chức thi lại, xét lên lớp cho những học sinh phải thi lại nghiêm túc, đúng quy chế;

-Đối với các học sinh phải rèn luyện trong hè, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lưu ý: Đối với học sinh thi lại, học lực có thể thay đổi sau thi lại, nhưng hạnh kiểm vẫn giữ nguyên hạnh kiểm cuối năm.

3/ Tham mưu với chính quyền, đoàn thể tại địa phương tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Thực hiện việc tuyển sinh lớp 6 theo chỉ đạo tại công văn số 485/PGD&ĐT, ngày 07/5/2018 của Phòng GD – ĐT huyện Thống Nhất v/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019, tuyệt đối không tuyển sinh trái tuyến; lập hồ sơ tuyển sinh gửi về phòng GD–ĐT huyện trước ngày 15/8/2018; chiêu sinh các khối 6, 7, 8, 9; có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau hè và tổ chức vận động học sinh đã bỏ học các năm học trước trở lại trường.

4/ Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học" theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, nhất là ở những lớp đầu cấp học; tổ chức cho học sinh học tập nội quy nhà trường, nội quy học sinh.

5/ Biên chế năm học:

- Các trường xây dựng biên chế năm học 2018 – 2019 theo mẫu (gửi qua mail), lập thành 3 bản, gửi về Phòng GD-ĐT chậm nhất là ngày 31/8/2018.

- Về thực hiện biên chế lớp, phân công chuyên môn đầu năm:

Biên chế lớp của các khối như sau: Số lớp của từng khối = (tổng số học sinh của khối năm học 2018 – 2019) : 45 (cho phép số học sinh các trường có thể trên 45 học sinh/lớp).

Phân công chuyên môn hợp lí, đặc biệt ở những trường thừ thiếu cục bộ giáo viên các môn học, phải cố gắng làm sao để khối lượng công việc của mỗi giáo viên là bằng nhau hoặc chênh lệch không đáng kể. Nếu có tăng giờ, các trường nên tạo điều kiện cho các giáo viên có tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc giáo viên dạy học 2 buổi/ ngày được tăng giờ theo quy định. Cần bố trí giáo viên phù hợp với năng lực của từng người, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu các trường cần có biện pháp cụ thể, khả thi để nâng cao chất lượng của học sinh ở tất cả các môn học. Trong đó chú đến 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh để giúp các em thực hiện tốt bài thi chọn vào lớp 10 cuối năm năm học.

Việc bố trí giáo viên làm tổ trưởng, tổ phó cần ưu tiên cho các giáo viên đã có quy hoạch làm cán bộ quản lí, các đảng viên có năng lực chuyên môn tốt.

- Các trường xây dựng phương án tổ chức dạy tự chọn các môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa thay cho môn Tin học lớp 9.

6/ Về phân phối chương trình (PPCT):

Giao tổ trưởng các tổ bộ môn chủ trì điều chỉnh lại phân phối chương trình cho hợp lí theo hướng dẫn tại cuộc họp Hội đồng bộ môn mở rộng ngày 22/5/2018 tại trường THCS Quang Trung. Gửi  PPCT điều chỉnh về Phòng GD-ĐT qua mail vantoanthongnhat@gmail.com .

Việc điều chỉnh phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu thời gian của các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, kiểm tra chung khối 9 (đề chung toàn huyện) theo lịch 37 tuần năm học 2018-2019; sắp xếp các tiết dạy kiến thức mới trước thời gian thi học kỳ.

Căn cứ PPCT định hướng của Phòng GD-ĐT, các trường chủ động xây dựng PPCT của trường cho phù hợp với tình hình thực tế đồng thời chú ý thực hiện việc dạy học theo chủ đề tích hợp. Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt PPCT trước khi phổ biến để giáo viên thực hiện, lưu PPCT theo theo quy định.

7/ Tuyên dương khen thưởng HSG năm học 2017 – 2018:

Thông báo và hướng dẫn giáo viên, học sinh chuẩn bị tốt cho việc tham dự lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh năm học 2017 – 2018, dự kiến khoảng cuối tháng 8/2018 (sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau), đặc biệt chú ý thông báo tới các em được khen thưởng là học sinh đã tốt nghiệp THCS; cử giáo viên phụ trách và bàn bạc với PHHS về phương tiện đưa đón học sinh đi dự lễ.

Căn cứ danh sách dự kiến khen thưởng do Phòng GD-ĐT gửi qua mail, các trường kiểm tra lại thông tin, nếu có sai sót thì báo về Phòng để kịp thời điều chỉnh. Hạn chót để điều chỉnh là ngày 23/7/2018.

8/ Chính thức tựu trường năm học 2018 – 2019 vào ngày 01/8/2018, bắt đầu học tuần 1 từ ngày 20/8/2018, khai giảng vào ngày 05/9/2018.

9/ Nộp hồ sơ đăng ký dạy thêm: Ban giám hiệu các trường kết hợp với UBND xã, phổ biến đến giáo viên trong trường và trên địa bàn trường quản lý biết các quy định về dạy thêm học thêm, đồng thời thông báo để các giáo viên có nhu cầu xin cấp giấy phép dạy thêm nộp hồ sơ về Phòng GD-ĐT, thời gian: chậm nhất ngày 31/8/2018.

10/ Các trường dự kiến số lượng học sinh lớp 8 và đăng ký mua sách Tin học 8 với Phòng GD-ĐT (th Toàn) chậm nhất ngày 07/8/2018.

11/ Các trường tranh thủ thời gian trước khi bắt đầu học chính thức để hoàn chỉnh các loại hồ sơ, thủ tục xây dựng và duy trì trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

12/ Bố trí nhân viên trực mạng internet hàng ngày để cập nhật thông tin, tiếp nhận văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý, thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2018 – 2019, phòng GD - ĐT huyện yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Phòng sẽ tổ chức kiểm tra các hoạt động nêu trên tại các trường THCS, thời gian từ ngày 07/8/2018./.

 

 

   Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

                        

                           (đã ký)

 

 

 

Bùi Văn Hòa