HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THCS

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

          Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ công văn số 2323/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2018–2019;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018–2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thống Nhất;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện hướng dẫn các trường cấp Trung học cơ sở (THCS) trong huyện thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS những nội dung cụ thể sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi cơ sở giáo dục.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.

4. Thực hiện tốt phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

1. Các trường tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trung học cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đội ngũ giáo viên, công nhân viên (GV, CNV), xây dựng môi trường sư phạm Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những việc làm cụ thể.

1.1. Về việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":

Các trường THCS, bằng những hành động cụ thể, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019). Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968–15/10/2018).

1.2. Về cuộc vận động “Hai không”, các trường thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

1.3. Về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Phấn đấu 100% các trường THCS trong huyện có công trình vệ sinh đạt yêu cầu và thường xuyên sạch sẽ;

-Tiếp tục triển khai phong trào trồng cây xanh phù hợp và có hiệu quả tốt cho môi trường, đồng thời chăm sóc tốt vườn cây hiện có; tăng cường công tác trang trí lớp học, phòng làm việc, sân trường; xây dựng cảnh quan sư phạm Xanh – Sạch – Đẹp; lập kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc xây dựng trường Xanh - Sạch- Đẹp.

-100% các công trình, di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng, đền thờ liệt sĩ được các trường phổ thông nhận chăm sóc và phát huy giá trị. Mỗi trường phấn đấu tổ chức cho HS được 01 lần tham quan Văn miếu Trấn Biên và Nhà Bảo tàng tỉnh; đồng thời mỗi trường nhận chăm sóc ít nhất 01 gia đình diện chính sách (Gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng,...), gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc Thầy Cô giáo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Riêng học sinh các trường sau thực hiện thêm một số hoạt động: trường THCS Trần Hưng Đạo chăm sóc đình làng ở xã Hưng Lộc, học sinh trường THCS Ngô Quyền, THCS Hùng Vương và trường TH-THCS Lương thế Vinh chăm sóc đền thờ liệt sĩ huyện Thống Nhất;

-Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi với sự tham gia của học sinh và giáo viên;

-Triển khai hướng dẫn giáo dục rèn luyện đạo đức nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh phổ thông trong và ngoài nhà trường: tinh thần thái độ (tình cảm, nhận thức), ngôn ngữ và các hành vi cư xử phù hợp với đạo lý truyền thống và pháp luật Việt Nam;

-Tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận các trường đã đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo tiêu chí đã ban hành;

-Tăng cường công tác y tế trường học nhằm đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, học sinh, trong các trường học;

2. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả:

- Thực hiện "Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo", từ đó tăng cường hoạt động giáo dục học sinh ở trong và ngoài nhà trường;

- Tăng cường hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh, tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém, học sinh có nguy cơ bỏ học tới trường;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt vui tươi, bổ ích trong giờ ra chơi; tích cực, chủ động thay đổi hoạt động thể dục giữa giờ không thật hiệu quả bằng các bài thể dục đồng diễn, aerobic, thể dục nhịp điệu,...

3. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học, hùng biện ngoại ngữ...; tổ chức các cuộc thi Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet, các hoạt động giao lưu,… cấp trường theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017), trong đó tập trung vào các nội dung:

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, phòng GDĐT giao quyền chủ động cho các trường THCS xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

Tiếp tục tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

1.2. Ban giám hiệu các trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch công tác của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện. Đối với các môn đã có hướng dẫn cụ thể về dạy học theo chủ đề như Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lí, Âm nhạc… cần tổ chức dạy học theo chủ đề ít nhất 1 lần/ học kỳ.

1.3. Tăng cường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT huyện.

1.4. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí và huy động được kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Kế hoạch số 882/KH-PGD&ĐT, ngày 21/11/2016 của Phòng GD-ĐT huyện về Kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày bậc THCS giai đoạn 2016-2020. Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.  

Các trường lập kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, phân phối chương trình, nội dung dạy học gửi về Phòng GD-ĐT huyện duyệt trước khi tổ chức thực hiện;

Tổ chức, chỉ đạo các tổ chuyên môn phân công giáo viên và nhân viên hợp lí để thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường đúng với mục tiêu giáo dục của cấp học; huy động các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng tham gia thực hiện kế hoạch. 

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước phòng GD-ĐT về việc xây dựng kế dạy học 2 buổi/ngày, quản lí nội dung, chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục đảm bảo không vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

Đối với các trường có nhu cầu tổ chức dạy thêm trong nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường lập hồ sơ xin cấp phép gửi về phòng GD-ĐT huyện, sau khi được cấp phép nhà trường mới tổ chức dạy.

2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ môn tiếng Anh

- Những trường THCS tham gia dạy học chương trình tiếng Anh theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg, ngày 22/12/2017, của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (trước đây là chương trình thí điểm của Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020") - sau đây gọi là chương trình mới, tiếp tục mở rộng dạy chương trình mới; thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016.

- Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình mới: Tiếp tục thực hiện theo chương trình hiện hành; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

- Khuyến khích triển khai dạy ngoại ngữ tích hợp trong các môn học khác và dạy các môn học khác (như Toán và các môn khoa học) bằng ngoại ngữ tại các trường trung học cơ sở có đủ điều kiện; triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Khai thác có hiệu quả bộ đồ dùng dạy học thông minh và số máy vi tính, cassette, các phần mềm phục vụ dạy Tiếng Anh,... mà Sở, Phòng và ủy ban nhân dân các cấp đã cấp cho các trường trong thời gian qua;

3. Tổ chức dạy học tự chọn

Tiếp tục tổ chức dạy học môn tự chọn Tin học cho các khối lớp 6,7,8,9 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường có đủ máy vi tính cho học sinh cả lớp học thực hành trong 01 tiết thì bố trí mỗi tuần mỗi lớp học 01 tiết lý thuyết, 01 tiết thực hành.

    4. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Thời lượng giáo dục hướng nghiệp bố trí 9 tiết/năm học, thực hiện như các tiết dạy ở môn học chính khóa khác, các trường bố trí giáo viên thực hiện soạn giảng các tiết hướng nghiệp sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài 9 tiết dạy hướng nghiệp theo quy định, cần tổ chức thêm một số tiết ngoại khóa nhằm hướng nghiệp cho học sinh khối 9, nhất là những học sinh có học lực trung bình, yếu kém. Các trường chủ động liên hệ với các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề trong tỉnh Đồng Nai để phối hợp mở các lớp dạy nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, tổ chức dạy tại các trường hoặc các địa điểm trên địa bàn huyện Thống Nhất.

    5. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,...

6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

7. Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống, các trường chủ động xây dựng kế hoạch, vận động phụ huynh học sinh cho con em tham gia các lớp này theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ theo quy định. Nếu có điều kiện, các trường tổ chức múa sân trường trong các giờ ra chơi. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên, vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

8. Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu các trường cần xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, thực hiện chung cho toàn trường, theo hướng sau:

-Thực hiện đủ các chủ đề  quy định cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/tháng

-Tích hợp nội dung HĐGDNGLL vào môn Giáo dục công dân ở các khối lớp vào chủ đề đạo đức và pháp luật và các tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp.

-Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào thực hiện ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

-Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác nhằm tạo điều kiện cho học sinh vui chơi, giải trí, tham quan, học tập kinh nghiệm,…

9. Tổ chức Hội thi của Giáo viên

- Các trường tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp ban hành tại Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. (bắt đầu từ tuần 21 – theo lịch 37 tuần).

- Các trường tổ chức bình chọn Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường; Phòng GD-ĐT huyện tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện theo Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BDGĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10/2018).  

10. Tổ chức các hội nghị chuyên đề

a. Chuyên đề cấp huyện

- Các trường THCS tiếp tục cho Giáo viên đăng ký triển khai các chuyên đề có tính ứng dụng cao, đã thực hiện có hiệu quả tại đơn vị đến HĐBM cấp huyện, để HĐBM thẩm định và cho triển khai trước toàn huyện (nếu được). Đây là một tiêu chí giúp công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” vào cuối năm đối với tác giả của chuyên đề.

- Trên cơ sở đề xuất của các trường hoặc của các thành viên trong HĐBM cấp huyện, các tổ bộ môn của Hội đồng bộ môn cấp huyện họp thẩm định, tiến hành tổ chức thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá thực hành thí nghiệm, giáo dục địa phương; các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, . . .

- Định hướng nội dung: Các hội nghị chuyên đề cần tập trung vào các trọng tâm sau: dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, theo chuẩn kiến thức – kỹ năng của môn học, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy các môn học, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; đặc biệt là chuyên đề về kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh,...

b. Chuyên đề cấp trường

Các trường chủ động lên kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trường theo định hướng nêu trên, phấn đấu mỗi tổ chuyên môn triển khai được ít nhất 02 chuyên đề.

Hồ sơ thực hiện 01 chuyên đề gồm:

+ Văn bản của tổ hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đề nghị Hiệu trưởng ban hành quyết định cho triển khai chuyên đề trong toàn tổ hoặc toàn trường (tùy theo nội dung của chuyên đề);

+ Quyết định của Hiệu trưởng cho triển khai chuyên đề trong toàn tổ hoặc toàn trường;

+ Chuyên đề và giáo án minh họa chuyên đề;

+ Biên bản triển khai, rút kinh nghiệm chuyên đề và tiết dạy;

+ Văn bản của tổ hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đề nghị Hiệu trưởng ban hành quyết định cho áp dụng chuyên đề trong toàn tổ hoặc toàn trường (tùy theo nội dung của chuyên đề);

+ Quyết định của Hiệu trưởng cho áp dụng chuyên đề trong toàn tổ hoặc toàn trường;

+ Văn bản họp đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp kết quả sau thời gian áp dụng chuyên đề (theo thời gian nêu trong quyết định) và kế hoạch triển khai áp dụng trong thời gian tới.

11. Công tác soạn giảng và dạy học

- Các trường THCS hoàn thành đầy đủ kế hoạch giảng dạy các môn học theo quy định của Bộ GD-ĐT, Ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó của các tổ khối cần thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 để chuẩn bị tốt cho các em có đủ điều kiện về học lực và hạnh kiểm để tốt nghiệp THCS và thi tuyển hoặc xét tuyển vào lớp 10;

- Thực hiện quản lý tốt việc soạn giảng của giáo viên bộ môn; giáo án của giáo viên phải tự soạn, không coppy của người khác; đặc biệt những giáo viên không có khả năng sử dụng máy vi tính vào soạn giảng thì không sử dụng giáo án soạn trên máy vi tính, vì không phù hợp thực tế.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng phụ trách Đội các trường thực hiện giảng dạy theo số tiết quy định.

- Do tính chất đặc thù của ngành giáo dục, bên cạnh việc nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, các trường vẫn phải đảm bảo chương trình theo PPCT 37 tuần, vì vậy các trường phải bố trí dạy bù chương trình cho các ngày nghỉ lễ một cách hợp lí.

12. Các trường THCS tổ chức phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội, Đội trong các trường học. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.

III. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

- Triển khai giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Các trường thành lập Ban chỉ đạo thực hiện giáo dục STEM do 01 lãnh đạo trường phụ trách cùng một số giáo viên cốt cán của các bộ môn liên quan, tổ chức nghiên cứu và thực hiện trong năm học này mỗi môn ít nhất 01 chủ đề dạy học theo hướng giáo dục STEM.

- Triển khai dạy học theo hướng nhà trường gắn với thực tiễn đời sống, lao động, sản xuất kinh doanh tại địa phương nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2018-2019.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối", trang mạng của sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ.

- Đối với môn tiếng Anh theo chương trình mới, thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn, của sở tại địa chỉ http://gdtrhdongnai.edu.vn) của phòng GDĐT huyện và các trường học.

- Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh cần tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn trong đợt tập huấn ngày 18/8/2018 tại THCS Ngô Quyền. Tỉ lệ ra đề kiểm tra viết định kỳ, môn Ngữ văn (trừ bài viết Tập làm văn) thực hiện theo tỉ lệ 3 điểm đọc hiểu, 7 điểm vận dụng, bài kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn ra đề trắc nghiệm; môn Lịch sử và môn Tiếng Anh: 4 điểm trắc nghiệm, 6 điểm tự luận; môn Địa lí: 6 điểm trắc nghiệm, 4 điểm tự luận; các môn khác thực hiện theo tỉ lệ 3 - 7 (3 điểm trắc nghiệm, 7 điểm tự luận), riêng, môn Thể dục, Nhạc, Mĩ thuật chỉ kiểm tra thực hành.

- Tích cực cập nhật các nội dung tập huấn đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh THCS từ để thực hiện đúng và có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác đánh giá ngoài, thực hiện thường xuyên việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường THCS.

3. Tăng cường quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), kiểm tra đánh giá (KTĐG) hoạt động ngoài giờ lên lớp,...

-Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL: đúng và đủ chủ đề, chủ điểm nhưng phải phong phú và đa dạng trong hình thức tổ chức hoạt động, xem chủ đề chủ điểm làm mục tiêu giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh (HS) nhưng phải quan tâm đúng mức giữa nỗ lực rèn luyện của mỗi cá nhân đội viên – HS trong các tập thể tự quản nhỏ là Tổ, Lớp, Chi đội với tập thể lớn là Liên đội và toàn trường. Xem hoạt động tự học, tự rèn  của các em là mục đích chính của mọi hình thức HĐGDNGLL.

- Tăng cường vận động phụ huynh học sinh cho con em tham gia các lớp học kỹ năng sống theo chương trình mà trường Đại học Đồng Nai và Sở GD-ĐT đã ban hành. Bố trí giáo viên đã được tập huấn giáo dục kỹ năng sống dạy các lớp kỹ năng sống tại trường.

-Tăng cường mối quan hệ  giữa “nhà trường – gia đình HS và xã hội” để quản lý chặt chẽ HS. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm (GVCN). GVCN phải nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của mỗi học sinh trong lớp thông qua sổ đầu bài, các đồng nghiệp, qua Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy Chi đội, qua Ban đại diện cha mẹ HS lớp và sử dụng sổ liên lạc, điện thoại, email để thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình HS. Thông qua sinh hoạt của Tổ chủ nhiệm hằng tuần, nhà trường nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tỷ lệ chuyên cần của từng lớp để có giải pháp xử lý kịp thời, không được buông lỏng công tác chủ nhiệm.

- Quản lý chặt chẽ tình hình của trường qua các loại hồ sơ sổ sách qui định. Theo dõi và cập nhật kịp thời số liệu HS chuyển trường đi, đến, bỏ học vào sổ Danh bạ HS, sổ theo dõi HS chuyển trường và sổ theo dõi phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn được Ban chỉ đạo xã phân công.

- Hiệu trưởng các trường THCS chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới PPDH, KTĐG thông qua bồi dưỡng giáo viên, dự giờ thăm lớp, hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp, tổ chức các chuyên đề và thanh kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện yêu cầu đổi mới PPDH, KTĐG tại đơn vị; chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan như: xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, đồ dùng dạy học, động viên khen thưởng những tổ khối, những cá nhân có thành tích, nhân rộng các điển hình tiên tiến về đổi mới PPDH, KTĐG.

- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, dự giờ thăm lớp và hội giảng GVDG hằng năm:

 s Đẩy mạnh cuộc vận động ”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 s Tăng cường dự giờ thăm lớp, giao lưu học tập để rút kinh nghiệm trong soạn – giảng, sử dụng đồ dùng dạy học, tổ chức cho HS hoạt động tổ nhóm, thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm, cùng nhau thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, cụ thể như sau:

-Hiệu trưởng dự ít nhất 2 tiết/tháng, Phó hiệu trưởng dự ít nhất 4 tiết/tháng, Tổ trưởng và giáo viên biên chế dự ít nhất 2 tiết/tháng; giáo viên tập sự dự ít nhất 4 tiết/tháng. Không tính số tiết thao giảng, hội giảng vào số tiết quy định trên;

-Mỗi giáo viên phải tích cực thực hiện soạn giảng bằng giáo án điện tử, trong 02 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức có ít nhất 01 bài giảng điện tử;

-Từng trường tổ chức kiểm kê và kiểm tra đánh giá chất lượng trang thiết bị đồ dùng dạy học (ĐDDH), có kế hoạch mua sắm thêm ĐDDH, theo dõi chặt chẽ việc sử dụng ĐDDH và có giải pháp chỉ đạo nâng cao tần số sử dụng ĐDDH. Động viên việc làm mới hoặc cải tiến ĐDDH cũ phục vụ nhu cầu dạy và học tại các trường;

Hiện nay, đa số các tiết thực hành, thí nghiệm  chưa thực hiện được do thiếu vật tư, thiết bị, đề nghị các trường vận động nhiều nguồn lực để mua sắm thêm trang thiết bị, vật tư đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết thực hành, thí nghiệm ở các bộ môn thực nghiệm như Sinh, Lý, Hoá, Công nghệ. Riêng trường THCS Quang Trung, cần tăng cường tập huấn giáo viên để có thể khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các trang thiết bị tiên tiến hiện đại.

    -Phòng yêu cầu mỗi trường THCS tiếp tục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm của GV, thực hiện đúng qui định và hướng dẫn tại thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD-ĐT và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành về Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.

4Tổ chức các kỳ kiểm tra và thi

          + Sở GD-ĐT ra đề kiểm tra chung 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh trong kỳ kiểm tra học kỳ 1 và học kỳ 2 cho khối lớp 9.

+ Phòng GD-ĐT chỉ định thành viên tổ bộ môn tổng hợp đề kiểm tra định kỳ các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9; ra đề kiểm tra HK1, HK2 theo hình thức trắc nghiệm - tự luận các môn Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD lớp 9 và đề kiểm tra các môn Ngữ Văn, Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh khối 6,7,8.

          + Trường ra đề kiểm tra các môn còn lại của các khối 6,7,8 & 9 cũng theo hình thức trắc nghiệm - tự luận. Riêng môn Ngữ văn là đọc hiểu và vận dụng.

          + Phòng GD-ĐT huyện ra đề kiểm tra giữa kỳ 1 và kỳ 2 đối 3 môn Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh các khối lớp. Lấy bài kiểm tra 01 tiết hoặc bài tập làm văn có thời gian gần kề làm bài kiểm tra giữa kỳ.

+ Thời gian kiểm tra giữa và cuối kỳ có trong lịch hoạt động chuyên môn 37 tuần.

- Căn cứ hướng dẫn tổ chức các kỳ thi nghề phổ thông, thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Đồng Nai, Phòng sẽ có hướng dẫn riêng ở các kỳ thi này.

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), phụ đạo học sinh có học lực yếu kém và hạn chế học sinh bỏ học

- Yêu cầu các trường tổ chức tốt việc bồi dưỡng HSG theo cụm trường, lấy thành tích của đội tuyển HSG 9 môn của khối 9 làm tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Bên cạnh bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, các trường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong chương trình dạy học 2 buổi/ngày hoặc vận động PHHS đóng góp thêm kinh phí để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8; nhằm tạo nguồn cho Học sinh giỏi khối 9 ở các năm học sau, Phòng đang xây dựng kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi khối 8 ở 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh; khối 6,7 ở 3 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.

- HSG 9 môn của khối 9 (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học) dự kiến thi cấp huyện vào ngày 16/01/2019 và sẽ tổ chức bồi dưỡng các em từ 21/01/2019 đến cuối tháng 3/2019 theo hình thức một buổi học tại trường, 1 buổi chiều tập trung bồi dưỡng tại trường THCS Quang Trung.  Phấn đấu có 70% học sinh đạt HSG tỉnh.

- Năm học 2018 -2019 khi chọn học sinh bồi dưỡng HSG thi tỉnh, Phòng vẫn tiếp tục chọn số học sinh nhiều hơn số học sinh mà Sở quy định cho mỗi môn, sau khi bồi dưỡng 02 đến 03 tuần, sẽ tổ chức thi vòng 2 và loại bớt một số học sinh, số còn lại đủ năng lực sẽ tiếp tục bồi dưỡng và đi thi HSG tỉnh. Phòng chủ trương không chạy theo số lượng học sinh trong mỗi đội tuyển, nên qua đợt thi HSG huyện nếu môn nào số học sinh học tốt quá ít hoặc không có thì sẽ không cho đi thi HSG tỉnh (Tùy tình hình thực tế, có thể thực hiện sau kết quả thi vòng 1). Do tài chính chỉ cấp kinh phí hỗ trợ học sinh đi học bồi dưỡng theo số lượng đội tuyển mà Sở quy định, nên chỉ cấp chế độ cho đi học bồi dưỡng đối với các em học sinh được tuyển vào đội tuyển chính thức thi HSG tỉnh.

- Làm tốt việc hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường, đồng thời tham gia tốt Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện.

- Đối với những học sinh có học lực yếu và kém, Hiệu trưởng các trường phải xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể, các tổ bộ môn biên soạn chương trình phụ đạo thiết thực, giáo viên chủ nhiệm theo dõi thường xuyên để có biện pháp động viên giúp đỡ, các lớp tổ chức nhóm bạn học tập giúp đỡ nhau, . . . để giúp các học sinh có học lực yếu và kém vươn lên một cách thực chất, đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

IV. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Năm học 2018-2019 các trường tiến hành tự kiểm định chất lượng giáo dục. Phòng GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS trên địa bàn huyện theo văn bản số 808/BC-PGDĐT ngày 06/8/2018 của Phòng GD-ĐT về Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 và phương hướng công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chế độ thông tin báo cáo

1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Các trường tổ chức tập huấn, nhắc lại các nội dung đã tập huấn (nếu đã tập huấn các năm học trước) về các nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; giáo dục kĩ năng sống; giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Sở và của Phòng. Từng bước đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các trường THCS phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí trên trang mạng "Trường học kết nối".

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh để mở rộng diện học sinh được học môn Tiếng Anh theo chương trình mới. Tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GD-ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại địa phương. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường THCS. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

- Các trường THCS cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục; thành lập tổ tư vấn trong trường trung học theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn theo Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

- Phòng GD-ĐT tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu của các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.

          - Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS theo quy định.

3. Chú trọng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Cụ thể:

          - Mỗi tháng sinh hoạt chuyên môn Tổ (nhóm) ít nhất 2 lần, 2 lần còn lại dành cho họp Hội đồng sư phạm và họp chuyên môn toàn trường.

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường: tập trung vào sinh hoạt chuyên môn dự trên phân tích hoạt động học của học sinh.

            - Những nội dung sinh hoạt chuyên môn phải được ghi biên bản cụ thể. Chú trọng việc đánh giá rút kinh nghiệm về tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, quản lý học sinh trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Mỗi tháng BGH và các đoàn thể có một cuộc họp giao ban, nội dung họp được ghi vào Sổ giao ban của nhà trường.

          - Định kỳ (theo lịch 37 tuần) Phòng GD-ĐT tổ chức họp giao ban Hiệu trưởng, để đánh giá các hoạt động chuyên môn thời gian qua và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn thời gian tới, đồng thời là dịp để Ban giám hiệu các trường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

          - Tổ chức chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn trong từng trường, tiến tới triển khai chuyên đề ở một trường thực hiện tốt nhất nội dung này để toàn huyện học tập rút kinh nghiệm.

4. Hàng tháng (vào 28 hàng tháng) các trường nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn của tháng và kế hoạch công tác tháng tới (theo mẫu). Từ đây phòng kiểm tra và chỉ đạo kịp thời các hoạt động chuyên môn của các trường.

VI. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường chất lượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Phòng GD-ĐT tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS phù hợp với tình hình phát triển của huyện, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; giải quyết qu đất cho trường học theo qui định đối với trường chuẩn quốc gia.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có. Vận dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của nhà nước. Tăng cường tự làm đồ dùng phục vụ dạy học. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Các trường THCS chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo địa phương đầu tư nguồn lực, đội ngũ để phát triển mô hình nhà trường chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút học sinh học tập.

4. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Căn cứ vào Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Sở và Phòng GD-ĐT, các trường THCS chưa đạt chuẩn tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Yêu cầu các trường thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo công văn số 770/PGDĐT ngày 24/7/2918 của Phòng GD-ĐT huyện về việc xây dựng, duy trì trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019.

Các trường đã đạt chuẩn phải có kế hoạch duy trì chuẩn trong từng năm học nhằm đảm bảo tái đạt chuẩn trong lần kiểm tra công nhận kế tiếp.

VII. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD)

1. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC), tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

2. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD - XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống. Để làm tốt nội dung công tác này, Phòng GDĐT huyện yêu cầu :

          - Nắm chắc số trẻ trong độ tuổi trong địa bàn và huy động 100% các em hoàn thành bậc tiểu học vào lớp 6. Thống kê số HS đang học từ lớp 6 đến lớp 9, trong đó số đúng độ tuổi (11 tuổi vào lớp 6) là bao nhiêu ? tỷ lệ %.

          - Theo dõi, cập nhật thường xuyên trong sổ phổ cập. Sổ theo dõi HS chuyển trường đi và đến, sổ danh bạ học sinh, Sổ theo dõi HS bỏ học và vận động đi học lại.

          - Thông qua GVCN, giáo viên bộ môn, quản sinh nắm chắc số lượng học sinh có nguy cơ nghỉ bỏ học, từ đó có giải pháp giúp đỡ các em, tránh tình trạng để học sinh bỏ học rồi mới vận động đi học lại.

          - Nắm chắc số HS bỏ học, tìm hiểu lý do bỏ học, tổ chức vận động và có biện pháp giúp đỡ để HS sớm có thể đi học lại.

- Các trường quản lý chặt giáo viên chuyên trách qua kế hoạch và kết quả hoạt động của giáo viên phổ cập hành tháng; lấy việc hoàn thành kế hoạch phổ cập, huy động học sinh bỏ học ra lớp tại địa phương để đánh giá công tác thi đua của giáo viên phổ cập. Các trường cũng chịu trách nhiệm ký duyệt kế hoạch mở các lớp phổ cập, BTVH tại địa phương do giáo viên phổ cập đề xuất, cử CBGV dạy các lớp phổ cập, bổ túc và thường xuyên kiểm tra việc dạy – học của các lớp này tại địa phương. Sau đó ký duyệt, đề nghị với Phòng giáo dục phê duyệt để có sơ sở lập tăng giờ, tăng buổi của giáo viên dạy phổ cập. 

Khi thực hiện công tác phổ cập, các trường cần nghiên cứu kế hoạch phổ cập của Ngành giáo dục và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các đoàn thể, hội đoàn của địa phương kết hợp với giáo viên phổ cập các xã trong việc vận động các em trong độ tuổi ra lớp, vận động HS bỏ học đi học lại nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu PCGD Tiểu học, THCS đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học của Ngành.

Trong tháng 8,9 hàng năm, trên cơ sở phân công của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các xã, các trường tổ chức cho giáo viên điều tra phổ cập giáo dục, cập nhật số liệu vào phiếu điều tra và cử cán bộ giáo viên, công nhân viên cập nhật dữ liệu vào bảng excel theo hướng dẫn của giáo viên phụ trách phổ cập. Các giáo viên đã được phân công điều tra hộ gia đình nào thì giữ nguyên trong các năm sau đồng thời cập nhật bổ sung hộ gia đình mới trong khu vực.

3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

4. Các trường THCS phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

VIII. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học cơ sở

1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, thực hiện tự chủ của các trường THCS; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi.

Các trường THCS nghiên cứu đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo gọn nhẹ, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

3. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các trường THCS; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

4. Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục trung học, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

6. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các trường THCS có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các trường THCS, các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

7. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GD-ĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

IX. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lí kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.

3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các trường THCS nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông và các hệ thống thông tin đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục bằng hình thức trực tuyến.

X. Hồ sơ sổ sách tại các trường THCS

          Thực hiện theo điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          XI. Công tác thi đua, khen thưởng

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn  

Các trường THCS phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

XII. Tổ chức thực hiện

1. Các trường cấp THCS tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS của Phòng GD-ĐT tới đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường, tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn trường  hướng đến hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.

2. Căn cứ vào Hướng dẫn này, các trường lập kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường mình.

Những yêu cầu và cách thức tiến hành cụ thể của các hoạt động chuyên môn, các phong trào và một số hoạt động không có trong hướng dẫn này Phòng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể riêng.

Trên đây là hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể về giáo dục THCS, năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT huyện, yêu cầu các trường nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin ý kiến lãnh đạo Phòng để kịp thời giải quyết./.

 

  Nơi nhận                                                           TRƯỞNG PHÒNG

  -Trưởng phòng, các P. Trưởng phòng;                                            

  -Các bộ phận tham mưu của PGDĐT;                                 

  -Các trường cấp THCS;                                                                    (Đã ký)

  -Lưu: VT, THCS.

                     

                                                                       

                                                                                   Bùi Văn Hòa